23-3-2023 Taquilla Inversa- Guillem Roma presenta "Postureo Real"

També, Socunbohemio i seccions de cinema i videojocs