21-03-2023 Veïns - 21-03-2023 - Voluntaris de L'H i la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos

I premi pel rellotger Manel Alabart