31-01-2023 Veïns - I Congrés de Filosofia i Festa de Santa Águeda al Centre Castellano-Leonés

I el llegat de Ramon Santarrosa