26-1-2023 Taquilla Inversa -Halldór Már presenta "El mar no té camins"

També, Jaune Emma i Jose Corbacho