25-01-2023 Ple gener 2023 - (3) - Mocions LHECP, PP i precs i preguntes