20-12-2022 Veïns - La història del barri de Sant Josep i projectes de Ciència Ciutadana

I el Nadal de la Coordinadora Sardanista