24-11-2022 Clip Taquilla Inversa- L'Altra Mirada: la tècnica de stop-motion