23-11-2022 Ple novembre 2022 - (1) Dictàmens, Mocions conjunta, PSC i ERC