22-9-2022 Clip Taquilla Inversa- Entrevista: Dani Arrébola ens dóna els detalls del Festival de Sant Sebastià