22-9-2022 Taquilla Inversa - Lauren Nine presenta "WWW"

També, enviat especial al Festival de Donosti i "L'Hola del Walter"