21-7-2022 Reportatge- Anabel Espada: "El còmic ja no és un producte de segona"