23-6-2022 Reportatge: "La memòria de l'aigua: testimonis d'un paisatge absent"