16-6-2022 Taquilla Inversa - Sexenni presenten "Retrats"

També, " A besar de todo adicto" de Rubén Martínez i Gastrolover al Sui Generis