9-6-2022 Entrevista: l'obra "No entenc els homes" a L'Autèntica Teatre