3-6-2022 Final de la XXI Jornada de Poesia Jove de L'Hospitalet