26-5-2022 Taquilla Inversa - Julen presenta "Caiguda lliure"

També, Kongsutori amb Lorena Franco i El Mora