25-05-2022 Ple municipal maig 2022 - (3) Mocions L'H en Comú Podem, PP i precs i preguntes