25-05-2022 Ple municipal maig 2022 - (1) Dictàmens i mocions conjuntes