27/04/2022 Ple municipal Abril 2022 (3) Mocions C's, LHECP, PP i Precs i Preguntes