27-01-2022 Ple gener - (3) Mocions L'H en Comú Podem, PP i precs i preguntes