27-01-2022 Ple gener - (1) Dictàmens i mocions conjuntes