16-12-2021 Taquilla Inversa- Torna el Barcelona Beer Festival

També, Els Pastorets i recomanacions per regalar llibres