04-12-2021 Resum de L'Informatiu 29 de Novembre al 03 de Desembre