24-11-2021 Ple municipal novembre 2021 (1) - Dictàmens i pressupostos