18-11-2021 Taquilla Inversa - Dani Flaco torna als escenaris en format banda

Berta Pichel i "Poemario del deambular" i Laiapp des de Smart City Expo