27-11-2021 Ple municipal octubre 2021 (1) - Dictàmens, mocions conjuntes i ERC