29-09-2021 Ple municipal setembre 2021 (3) - Moció C's i mocions de LHECP, PP i precs i preguntes