28-09-2021 Veïns - 20 anys de la Colla Jove i la nova secció "Ciència amb tu"

I la feina solidària de l'hospitalenc Fco. Javier Pérez