21-9-2021 Reportatge: L'H participa al festival Revela't