23-7-2021 Reportatge: El Castell de Bellvís, escenari de pel·lícula