9-9-2021 Reportatge: Ricard Coll presenta "Els crims de Collserola"