16-07-2021 En Primera Persona - Els olímpics i paralímpics hospitalencs des de 1924 a l'actualitat