18-06-2021 En Primera Persona - Vint anys de Televisió de L'Hospitalet