3-6-2021 Taquilla Inversa- El muntatge "Tránsitos" obre la segona edició del Festival Berdache

També, nova edició de L'H Fa Teatre i Poetry Slam