14-05-2021 En Primera Persona - Marta Reina - Una dona trans que va recórrer a la cirurgia de re assignació de gènere