16-04-2021 En Primera Persona - Com deixar l'addició al joc