26-03-2021 En Primera Persona - Set dies de seguiment al CB L'Hospitalet des de dins