24-03-2021 Ple Municipal març 2021 (3) - Mocions C's, En Comú Podem, precs i preguntes