23-03-2021 Veïns - Manuel Domínguez i el Canal de la Infanta i la Confraria de l'Amargura

I reportatge sobre els 100 anys de Mn. Leandre Gassó