18-2-2021 Reportatge: Acid Hooks, guitarres al poder