27-01-2021 Ple Municipal gener 2021 (1) - Dictàments i mocions ERC