14-1-2021 Districte Cultural: Fina Balp i el projecte "Seure o no seure"