12/01/2021 Entrevista - Sonia Esplugas, portaveu grup municipal PP

"El Pacte de Ciutat contra la Covid-19 és només un punt de partida en uns moments dramàtics"