17-12-2020 Llibres: col·lecció Petits Plaers per a gent amb poc temps