3-12-2020 Reportatge: La música torna a les sales de L'Hospitalet