06-11-2020 En Primera Persona - Taxistes, al límit per la pandèmia