29-10-2020 Taquilla Inversa- La cantant i compositora Rebeca Jiménez

També Manuel López Poy, Sandro Luna i estrenem secció de cine amb Óscar Gómez