22-10-2020 Reportatge: Open House 48 hores: L'Harmonia i l'espai de Matacavalls