8-10-2020 Reportatge: Jordi Lafon i "La constant indissoluble"