8-10-2020 Taquilla Inversa- Festival de Curtmetratges de L'H

També Festival Berdache i Kongsultori Influencer